THỦ THUẬT LÀ GÌ?

thu thuat la gi

“Thủ thuật” là một từ trong tiếng Việt, có thể dịch ra tiếng Anh là “trick” hoặc “hack”. Trong một ngữ cảnh chung, thủ thuật có thể nghĩa là một cách làm nhanh chóng, hiệu quả hoặc thông minh để đạt được một mục tiêu nào đó, thường thì điều này đòi hỏi sự hiểu […]